Johannes Yrttiaho

Johannes Yrttiaho

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3191
E-post:
johannes.yrttiaho(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
filosofie magister, informatör
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Lagutskottet (medlem) 02.05.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Laura Asikainen,
Telefon: 09 432 4001, 050 465 1014
E-post: laura.asikainen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster