Aki Lindén

Aki Lindén

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3122
E-post:
aki.linden(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
specialistläkare, politices magister
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Sofia Julin,
Telefon: 09 432 4139, 050 320 9161
E-post: sofia.julin(at)eduskunta.

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster