Mikko Lundén

Mikko Lundén

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3138
E-post:
mikko.lunden(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
köpman
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Miljöutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Jouni Tittonen,
Telefon: 09 432 4138, 050 359 4550
E-post: jouni.tittonen(at)rikdsdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster