Sofia Virta

Sofia Virta

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3131
E-post:
sofia.virta(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
företagare inom mental hälsa och utbildningbranschen, pedagogie magister
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Sara Taskinen,
Telefon: 09 432 4131, 050 431 5071
E-post: Sara Taskinen

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster