Hilkka Kemppi

Hilkka Kemppi

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3086
E-post:
hilkka.kemppi(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
konstmagister (lärare), restonom (YH)
Valkrets:
Tavastlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Utrikesutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Kulturutskottet (medlem) 02.05.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Siiri Mertakorpi,
Telefon: 09 432 4086, 050 530 4877
E-post: siiri.mertakorpi(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster