Seppo Eskelinen

Seppo Eskelinen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3030
E-post:
seppo.eskelinen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
verksamhetsledare
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Försvarsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Ledamotsassistent:
Tommi Heino,
Telefon: 09 432 4124, 050 574 1491
E-post: tommi.heino(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster