Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Seppo Eskelinen

Seppo Eskelinen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3030

E-post:

seppo.eskelinen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

verksamhetsledare

Valkrets:

Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Förvaltningsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Tommi Heino,
Telefon: 09 432 4124, 050 574 1491
E-post: tommi.heino(at)riksdagen.fi