Hanna Huttunen

Hanna Huttunen

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3077
E-post:
hanna.huttunen(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
företagare, skogsbruksingenjör
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Lagutskottet (medlem) 02.05.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Miljöutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Hannu Puustinen,
Telefon: 09 432 4184
E-post: hannu.puustinen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster