Sanna Antikainen

Sanna Antikainen

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3063
E-post:
sanna.antikainen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
sjukskötare
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (ersättare) 18.06.2019–
Grundlagsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Kulturutskottet (medlem) 18.06.2019–
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2020–31.12.2023
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 19.06.2019–31.05.2023
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Johanna Grönroos,
Telefon: 09 432 4063
E-post: johanna.gronroos(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster