Minna Reijonen

Minna Reijonen

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3135
E-post:
minna.reijonen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
farmaceut
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 11.02.2020–
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 19.06.2019–
Ledamotsassistent:
Johanna Pahkala,
Telefon: 09 432 4135
E-post: johanna.pahkala(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster