Pasi Kivisaari

Pasi Kivisaari

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3102
E-post:
pasi.kivisaari(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
rektor, pedagogie magister
Valkrets:
Vasa valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (ersättare) 18.06.2019–
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Kulturutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 11.12.2019–
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Mikko Männikkö,
Telefon: 09 432 4102
E-post: mikko.mannikko(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster