Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Bella Forsgrén

Bella Forsgrén

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3114

E-post:

bella.forsgren(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

studerande

Valkrets:

Mellersta Finlands valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–