Piritta Rantanen

Piritta Rantanen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3179
E-post:
piritta.rantanen(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
sjukskötare
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Utrikesutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Sanna Laakso,
Telefon: 09 432 4010, 050 478 4832
E-post: sanna.laakso(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster