Jenni Pitko

Jenni Pitko

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3168
E-post:
jenni.pitko(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
arkitekt
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 18.06.2019–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Gröna riksdagsgruppen (ordförande) 05.06.2020–
Ledamotsassistent:
Mikko Jalo,
Telefon: 09 432 4168, 050 5968592
E-post: mikko.jalo(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster