Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Pekka Aittakumpu

Pekka Aittakumpu

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3003

E-post:

pekka.aittakumpu(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

pastor, filosofie magister

Valkrets:

Uleåborgs valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Kommunikationsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (ersättare) 28.09.2022–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Henrik Hämäläinen,
Telefon: 09 432 4003, 050 342 5475
E-post: henrik.hamalainen(at)riksdagen.fi