Direkt till innehållet

Pekka Aittakumpu

Pekka Aittakumpu

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3003
E-post:
pekka.aittakumpu(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
pastor, filosofie magister
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Kommunikationsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Riksdagsbibliotekets styrelse (medlem) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Henrik Hämäläinen,
Telefon: 09 432 4003, 050 342 5475
E-post: henrik.hamalainen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster