Mikko Kinnunen

Mikko Kinnunen

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3092
E-post:
mikko.kinnunen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
rektor vid folkhögskola, speciallärare
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Kulturutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Framtidsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Juho Ikonen,
Telefon: 09 432 4036
E-post: juho.ikonen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster