Kaisa Juuso

Kaisa Juuso

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3075
E-post:
kaisa.juuso(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
FK, expert på internationell sjukvård
Valkrets:
Lapplands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Kulturutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Sannfinländarnas riksdagsgrupp, arbetsutskottet (medlem) 23.04.2019–
Ledamotsassistent:
Hannu Peurasaari,
Telefon: 09 432 4075
E-post: hannu.peurasaari(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster