Tuomas Kettunen

Tuomas Kettunen

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   28.11.2019–

Telefon:
09 432 3147
E-post:
tuomas.kettunen(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
agrolog (YH), landsbygdssekreterare
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 28.11.2019–
Riksdagsuppdrag:
Lagutskottet (medlem) 11.12.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Försvarsutskottet (medlem) 11.12.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 11.12.2019–
Ledamotsassistent:
Mikko Männikkö,
Telefon: 09 432 4102, 050 477 0682
E-post: mikko.mannikko(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster