Matias Mäkynen

Matias Mäkynen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   03.12.2019–

Telefon:
09 432 3059
E-post:
matias.makynen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
analytiker
Valkrets:
Vasa valkrets 03.12.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (ersättare) 03.12.2019–
Lagutskottet (medlem) 03.12.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 11.06.2020–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 21.04.2020–
Ledamotsassistent:
Sara Holappa,
Telefon: 09 432 4099, 050 431 6932
E-post: sara.holappa(at)riksdagen..fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster