Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Atte Kaleva

Atte Kaleva

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   09.09.2021–

E-post:

atte.kaleva(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Ytterligare information:

09.09.2021 -
I stället för: Juhana Vartiainen /saml

Yrke / titel:

företagare, kapten i a.

Valkrets:

Helsingfors valkrets 09.09.2021–

Riksdagsuppdrag:

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 14.09.2021–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 14.09.2021–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 14.09.2021–
Riksdagens revisorer (medlem) 19.09.2022–31.12.2023

Ledamotsassistent:

Kati Martinson,
Telefon: 09 432 4190
E-post: kati.martinson(at)riksdagen.fi