Kauko Juhantalo Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1979–03.12.1993, 24.03.1995–23.03.1999, 19.03.2003–20.03.2007, 22.04.2015–

Namn: Juhantalo, Kauko
Telefon: 09 432 3052
E-post: kauko.juhantalo@riksdagen.fi
Yrke / titel: juris kandidat
Valkrets: Satakunta valkrets 22.04.2015–
Tidigare valkrets: Åbo läns norra valkrets 24.03.1979 - 03.12.1993
Åbo läns norra valkrets 24.03.1995 - 23.03.1999
Satakunta valkrets 19.03.2003 - 20.03.2007
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015–
Arbets- och näringsdelegationen (Ordförande) 11.09.2015–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 06.05.2003–20.03.2007, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Kanslikommissionen (medlem) 1982–1983
Stora utskottet (ersättare) 1979–1982
Grundlagsutskottet (ersättare) 1979–1982
Kommunikationsutskottet (medlem) 1979–1982, (ersättare) 05.04.1995–23.03.1999, (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007 (Trafikutskottet) –28.02.2003
Andra lagutskottet (medlem) 1979–1982, (ersättare) 1983–1985
Utrikesutskottet (medlem) 1983–26.04.1991, (medlem) 20.11.1992–03.12.1993, (medlem) 05.04.1995–23.03.1999, (medlem) 02.04.2003–16.09.2003, (ersättare) 17.09.2003–22.03.2006, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015 (Utskottet för utrikesärenden) –11.01.1985
Statsutskottet (ersättare) 1983–1983
Försvarsutskottet (medlem) 05.04.1995–26.04.1995, (medlem) 29.04.2003–20.03.2007, (Ordförande) 06.05.2003–20.03.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (Ordförande) 05.05.2015–08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.09.2015–12.03.2018
Elektorerna (medlem) 1979–1986
Riksdagens bankfullmäktigeledamöter (medlem) 14.04.1987–15.04.1988
Ordinarie bankfullmäktige (ersättare) 14.04.1987–15.04.1988
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 09.05.2003–20.03.2007
Finlands delegation i Europaparlamentets och Finlands riksdags gemensamma kommitté (medlem) 01.01.1993–03.12.1993
Forum för internationella frågor (medlem) 21.04.2006–20.03.2007, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 –
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1979–03.12.1993
Centerns riksdagsgrupp 24.03.1995–23.03.1999
Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003–20.03.2007
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (ordf) 1983-1991
Riksdagsledamot: 24.03.1979 - 03.12.1993
Efterträdare: Saimi Ääri /cent
Regeringsmedlemskap
Minister: handels- och industriminister (Aho) 26.04.1991–02.08.1992
minister i utrikesministeriet (Aho) 03.05.1991–02.08.1992