Kauko Juhantalo Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1979 - 03.12.1993, 24.03.1995 - 23.03.1999, 19.03.2003 - 20.03.2007, 22.04.2015 -

Namn: Juhantalo, Kauko
Telefon: 09 432 3052
E-post: kauko.juhantalo@riksdagen.fi
Yrke / titel: juris kandidat
Valkrets: Satakunta valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Åbo läns norra valkrets 24.03.1979 - 03.12.1993
Åbo läns norra valkrets 24.03.1995 - 23.03.1999
Satakunta valkrets 19.03.2003 - 20.03.2007
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Arbets- och näringsdelegationen (Ordförande) 11.09.2015 -
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 06.05.2003 - 20.03.2007, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kanslikommissionen (medlem) 1982 - 1983
Stora utskottet (ersättare) 1979 - 1982
Grundlagsutskottet (ersättare) 1979 - 1982
Kommunikationsutskottet (medlem) 1979 - 1982, (ersättare) 05.04.1995 - 23.03.1999, (ersättare) 02.04.2003 - 20.03.2007
Andra lagutskottet (medlem) 1979 - 1982, (ersättare) 1983 - 1985
Utrikesutskottet (medlem) 1983 - 26.04.1991, (medlem) 20.11.1992 - 03.12.1993, (medlem) 05.04.1995 - 23.03.1999, (medlem) 02.04.2003 - 16.09.2003, (ersättare) 17.09.2003 - 22.03.2006, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Statsutskottet (ersättare) 1983 - 1983
Försvarsutskottet (medlem) 05.04.1995 - 26.04.1995, (medlem) 29.04.2003 - 20.03.2007, (Ordförande) 06.05.2003 - 20.03.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (Ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 12.03.2018
Elektorerna (medlem) 1979 - 1986
Riksdagens bankfullmäktigeledamöter (medlem) 14.04.1987 - 15.04.1988
Ordinarie bankfullmäktige (ersättare) 14.04.1987 - 15.04.1988
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 09.05.2003 - 20.03.2007
Finlands delegation i Europaparlamentets och Finlands riksdags gemensamma kommitté (medlem) 01.01.1993 - 03.12.1993
Forum för internationella frågor (medlem) 21.04.2006 - 20.03.2007, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1979 - 03.12.1993
Centerns riksdagsgrupp 24.03.1995 - 23.03.1999
Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003 - 20.03.2007
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (ordf) 1983-1991 -
Riksdagsledamot: 24.03.1979 - 03.12.1993
Efterträdare: Saimi Ääri /cent
Regeringsmedlemskap
Minister: handels- och industriminister (Aho) 26.04.1991 - 02.08.1992
minister i utrikesministeriet (Aho) 03.05.1991 - 02.08.1992