Ilkka Kanerva Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  27.09.1975 -

Namn: Kanerva, Ilkka
Telefon: 09 432 3055
E-post: ilkka.kanerva@riksdagen.fi
Webbplats: www.ike.fi
Yrke / titel: politices magister
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 24.03.1999 -
Tidigare valkrets: Åbo läns södra valkrets 27.09.1975 - 23.03.1999
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2015 -
Utrikesutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Försvarsutskottet (Ordförande) 09.06.2015 -
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 09.06.2015 - , (Ordförande) 23.06.2015 - 08.07.2015
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (Ordförande) 10.06.2015 -
Forum för internationella frågor (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Presidiet (Andre vice talman) 25.03.2003 - 20.03.2007, (Förste vice talman) 27.03.2007 - 18.04.2007
Talmanskonferensen (medlem) 07.04.1999 - 18.03.2003, (Andre vice talman) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Förste vice talman) 27.03.2007 - 18.04.2007
Kanslikommissionen (Andre vice talman) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Förste vice talman) 27.03.2007 - 18.04.2007
Kulturutskottet (medlem) 1975 II - 1978
Utrikesutskottet (medlem) 1979 - 29.04.1987, (medlem) 28.04.1995 - 18.03.2003, (ersättare) 02.04.2003 - 08.09.2004, (medlem) 03.04.2007 - 18.04.2007, (medlem) 06.05.2008 - 21.04.2015
Bankutskottet (ersättare) 1981 - 1982, (medlem) 1983 - 29.04.1987
Försvarsutskottet (Ordförande) 07.04.1999 - 18.03.2003
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Elektorerna (medlem) 1975 II - 1978
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 1977 - 1978, (medlem) 1979 - 08.05.1987
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 14.04.1987 - 08.05.1987, (medlem) 28.04.1995 - 10.03.2006, (Ordförande) 28.04.1995 - 01.04.2003
Ordinarie bankfullmäktige (ersättare) 14.04.1987 - 08.05.1987, (medlem) 28.04.1995 - 29.02.2000
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 01.05.1996 - 01.04.2003, (Ordförande) 01.11.1996 - 01.04.2003
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Ordförande) 07.05.2003 - 20.03.2007, (medlem) 22.04.2008 - 19.04.2011, (Ordförande) 29.04.2008 - 19.04.2011, (Ordförande) 30.06.2011 - 21.04.2015
Finlands delegation i Västeuropeiska unionens parlamentariska församling (medlem) 18.06.1999 - 18.03.2003
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (Ordförande) 18.06.1999 - 18.03.2003, (medlem) 09.05.2003 - 20.03.2007, (Ordförande) 16.05.2003 - 20.03.2007, (medlem) 06.05.2008 - 19.04.2011, (Ordförande) 30.06.2011 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (Andre vice talman) 21.04.2006 - 20.03.2007, (medlem) 29.04.2008 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 08.07.2015
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 27.09.1975 -
Regeringsmedlemskap
Statsminister: statsministerns ställföreträdare (Aho) 26.04.1991 - 23.08.1991
Minister: statsministerns ställföreträdare (Aho) 26.04.1991 - 23.08.1991
minister i statsrådets kansli (Holkeri) 30.04.1987 - 27.08.1990
minister i finansministeriet (Holkeri) 01.02.1989 - 25.04.1991
trafikminister (Holkeri) 28.08.1990 - 25.04.1991
arbetsminister (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995
minister i finansministeriet (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995
utrikesminister (Vanhanen II) 19.04.2007 - 03.04.2008