Toimi Kankaanniemi

Toimi Kankaanniemi

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   21.03.1987–19.04.2011, 22.04.2015–16.04.2019, 02.07.2019–

E-post:
toimi.kankaanniemi(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
socionom
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 02.07.2019–
Riksdagsuppdrag:
Utrikesutskottet (ersättare) 05.09.2019–
Finansutskottet (ersättare) 05.09.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 06.09.2019–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 27.09.2019–, (Vice ordförande) 25.10.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • minister i utrikesministeriet (Aho) 26.04.1991–28.06.1994
  • minister i social- och hälsovårdsministeriet (Aho) 26.04.1991–28.06.1994
Ledamotsassistent:
Tapani Mäki,
Telefon: 09 432 4040
E-post: tapani.maki(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster