Toimi Kankaanniemi Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.1987 - 19.04.2011, 22.04.2015 -

Namn: Kankaanniemi, Toimi
Telefon: 09 432 3054
E-post: toimi.kankaanniemi@riksdagen.fi
Yrke / titel: socionom
Valkrets: Mellersta Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Mellersta Finlands läns valkrets 21.03.1987 - 23.03.1999
Mellersta Finlands valkrets 24.03.1999 - 19.04.2011
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (Ordförande) 11.09.2015 -
Revisionsutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Finlands Banks revisorer (medlem) 03.05.2017 -
Riksdagens revisorer (medlem) 09.03.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Socialutskottet (medlem) 09.04.1987 - 21.03.1991
Ekonomiutskottet (ersättare) 09.04.1987 - 21.03.1991, (medlem) 03.04.2007 - 19.04.2011
Finansutskottet (medlem) 11.04.1991 - 26.04.1991, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.09.1994 - 23.03.1995, (ersättare) 03.04.2007 - 20.11.2007
Miljöutskottet (medlem) 09.09.1994 - 23.03.1995, (medlem) 02.04.2003 - 13.05.2003, (ersättare) 14.05.2003 - 20.03.2007
Grundlagsutskottet (ersättare) 05.04.1995 - 06.02.1997, (ersättare) 17.10.2003 - 20.03.2007
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.04.1995 - 23.03.1999, (ersättare) 07.04.1999 - 18.03.2003, (ersättare) 09.06.2015 - 12.05.2017
Lagutskottet (medlem) 11.02.1997 - 18.03.2003, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Stora utskottet (ersättare) 02.04.2003 - 25.04.2003, (medlem) 29.04.2003 - 20.03.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 19.04.2011
Revisionsutskottet (ersättare) 01.06.2007 - 19.04.2011
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 12.05.2017
Elektorerna (medlem) 07.04.1987 - 21.03.1991
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 14.04.1987 - 21.03.1991, (andra ersättare) 22.03.1991 - 15.04.1991
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.1988 - 31.12.1991, (medlem) 01.01.2016 - 12.05.2017
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 05.04.1995 - 06.04.1999
Statsrevisorerna (ersättare) 01.01.1996 - 31.12.2003
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 07.04.1999 - 02.05.2007
Riksdagsbibliotekets styrelse (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Tidigare riksdagsgrupper: Kristdemokratiska riksdagsgruppen 21.03.1987 - 19.04.2011
Uppdrag i riksdagsgruppen: Kristdemokratiska riksdagsgruppen (ordförande) 1995 - 1996
Kristdemokratiska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 17.11.2005 - 21.03.2007
Kristdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 22.03.2007 - 19.04.2011
Kristdemokratiska riksdagsgruppen arbetsutskottet (medlem) 2007 - 19.04.2011
Sannfinländarnas riksdagsgrupp (ordförande) 04.05.2017 - 15.06.2017
Sannfinländarnas riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 15.06.2017 -
Regeringsmedlemskap
Minister: minister i utrikesministeriet (Aho) 26.04.1991 - 28.06.1994
minister i social- och hälsovårdsministeriet (Aho) 26.04.1991 - 28.06.1994