Seppo Kääriäinen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  21.03.1987–

Namn: Kääriäinen, Seppo
Telefon: 09 432 3086
E-post: seppo.kaariainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.seppokaariainen.fi
Yrke / titel: politices doktor, minister
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Tidigare valkrets: Kuopio läns valkrets 21.03.1987 - 23.03.1999
Kuopio valkrets 24.03.1999 - 18.03.2003
Norra Savolax valkrets 19.03.2003 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 05.05.2015–
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Presidiet (Förste vice talman) 23.04.2003–24.06.2003, (Förste vice talman) 24.04.2007–19.04.2011
Talmanskonferensen (medlem) 02.04.2003–24.06.2003, (Förste vice talman) 23.04.2003–24.06.2003, (Förste vice talman) 24.04.2007–19.04.2011
Kanslikommissionen (Förste vice talman) 23.04.2003–24.06.2003, (Förste vice talman) 24.04.2007–19.04.2011
Utrikesutskottet (medlem) 09.04.1987–15.05.1987, (ersättare) 19.05.1987–10.04.1991, (medlem) 10.05.1991–31.07.1993, (ersättare) 07.04.1999–22.09.2000, (ersättare) 03.05.2011–21.04.2015
Finansutskottet (medlem) 02.10.1990–10.05.1991, (medlem) 07.04.1999–18.03.2003 (Statsutskottet) –18.12.1999
Ekonomiutskottet (medlem) 28.04.1995–23.03.1999, (Vice ordförande) 04.05.1995–24.03.1999
Försvarsutskottet (Ordförande) 02.04.2003–25.04.2003, (medlem) 03.05.2011–21.04.2015, (Vice ordförande) 30.06.2011–21.04.2015
Revisionsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015–08.06.2015
Elektorerna (medlem) 07.04.1987–21.03.1991
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 16.04.1991–07.09.1993, (medlem) 03.05.2007–15.02.2008, (Ordförande) 04.05.2007–15.02.2008 (Riksdagens bankfullmäktigeledamöter) –1991
Ordinarie bankfullmäktige (första ersättare) 16.04.1991–13.05.1991, (medlem) 14.05.1991–07.09.1993
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 01.06.2007–31.05.2015, (Ordförande) 20.06.2007–31.05.2011, (medlem) 04.06.2015–16.09.2015
Finlands delegation i Europaparlamentets och Finlands riksdags gemensamma kommitté (medlem) 01.01.1993–13.09.1993, (Ordförande) 12.01.1993–13.09.1993
Forum för internationella frågor (Förste vice talman) 20.06.2007–19.04.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 21.03.1987 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (ordförande) 07.05.1991–12.08.1993
Regeringsmedlemskap
Minister: handels- och industriminister (Aho) 01.08.1993–12.04.1995
minister i utrikesministeriet (Aho) 01.08.1993–12.04.1995
försvarsminister (Vanhanen) 24.06.2003–18.04.2007