Lea Mäkipää Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  26.03.1983–23.03.1995, 20.04.2011–

Namn: Mäkipää, Lea
Telefon: 09 432 3120
E-post: lea.makipaa@riksdagen.fi
Webbplats: www.leamakipaa.fi
Yrke / titel: merkonom
Valkrets: Birkalands valkrets 20.04.2011–
Tidigare valkrets: Åbo läns norra valkrets 26.03.1983 - 23.03.1995
Riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 27.04.2018–
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Ekonomiutskottet (medlem) 27.04.2018–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 23.09.2016–
Tidigare riksdagsuppdrag: Statsutskottet (medlem) 1987–1989
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 1989–1990, (ersättare) 1991–1994 (Socialutskottet) –21.03.1991
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 1991–1994, (medlem) 03.05.2011–21.04.2015, (medlem) 30.06.2017–05.09.2017 (Arbetspolitiska utskottet) –29.02.2000, (Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet) –28.02.2003
Stora utskottet (medlem) 1994–1994
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.05.2011–21.04.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015–29.06.2017
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Revisionsutskottet (ersättare) 09.06.2015–05.09.2017, (medlem) 06.09.2017–04.05.2018
Utrikesutskottet (ersättare) 06.09.2017–19.04.2018
Elektorerna (ersättare) 1987–1994
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 30.06.2011–08.06.2015
Riksdagens lönedelegation (medlem) 1987–1990
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 –
Tidigare riksdagsgrupper: Finlands landsbygds partis riksdagsgrupp 26.03.1983–23.03.1995
Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011–12.06.2017
Uppdrag i riksdagsgruppen: Blå riksdagsgruppen (3:e vice ordförande) 29.06.2017–
Finlands landsbygds partis riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 1987–1988
Finlands landsbygds partis riksdagsgrupp (ordförande) 07.02.1994–23.03.1995