Satu Hassi

Satu Hassi

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.03.1991–20.03.2007, 22.04.2015–

Telefon:
09 432 3034
E-post:
satu.hassi(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Term aborted:
20.07.2004 - 20.03.2007
Ledamot av Europaparlamentet
I stället för: Oras Tynkkynen /gröna
Yrke / titel:
teknologie licentiat, författare
Valkrets:
Birkalands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 19.06.2019–
Stora utskottet (medlem) 18.06.2019–, (Ordförande) 19.06.2019–
Stora utskottets arbetsdelegation (Ordförande) 19.06.2019–
Utrikesutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 19.06.2019–, (Vice ordförande) 25.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 19.06.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • miljöminister (Lipponen II) 15.04.1999–30.05.2002
  • minister i utrikesministeriet (Lipponen II) 15.04.1999–30.05.2002
Ledamotsassistent:
Janne Salakka,
Telefon: 050 434 9917
E-post: janne.salakka(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster