Markku Rossi Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.03.1991 - 23.03.1995, 31.03.1999 - 20.07.1999, 01.10.2000 -

Namn: Rossi, Markku
Telefon: 09 432 3056
E-post: markku.rossi@riksdagen.fi
Webbplats: www.markkurossi.net
Yrke / titel: chefredaktör
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Kuopio läns valkrets 22.03.1991 - 23.03.1995
Kuopio valkrets 31.03.1999 - 20.07.1999
Kuopio valkrets 01.10.2000 - 18.03.2003
Norra Savolax valkrets 19.03.2003 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Ekonomiutskottet (ersättare) 10.05.2017 -
Framtidsutskottet (ersättare) 19.06.2018 -
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 11.04.1991 - 23.03.1995, (medlem) 19.12.2000 - 18.03.2003, (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011, (Vice ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 11.04.1991 - 17.09.1993, (ersättare) 06.10.2000 - 18.03.2003, (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007
Lagutskottet (medlem) 24.09.1993 - 23.03.1995, (medlem) 03.11.2009 - 05.03.2010, (ersättare) 20.04.2010 - 19.04.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 07.04.1999 - 20.07.1999, (medlem) 06.10.2000 - 02.05.2007, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 02.04.2003 - 25.04.2003, (medlem) 29.04.2003 - 20.03.2007, (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Trafikdelegationen (medlem) 08.04.2003 - 20.03.2007, (medlem) 04.05.2007 - 19.04.2011, (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Bostads- och miljödelegationen (adjungerad medlem) 08.04.2003 - 05.05.2003
Säkerhets- och försvarsdelegationen (medlem) 06.05.2003 - 20.03.2007
Miljöutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 04.05.2007 - 19.04.2011, (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 06.03.2009 - 12.02.2010
Utrikesutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Revisionsutskottet (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (adjungerad medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Elektorerna (medlem) 09.04.1991 - 23.03.1995
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 11.04.1991 - 23.03.1995
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 07.04.1999 - 20.07.1999, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagens lönedelegation (ersättare) 16.04.1991 - 29.02.1992
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 01.10.2000 -
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 22.03.1991 - 23.03.1995
Centerns riksdagsgrupp 31.03.1999 - 20.07.1999
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 04.02.2010 -
Riksdagsledamot: 31.03.1999 - 20.07.1999
Företrädare: Mirja Ryynänen /cent
ersättare i Europaparlamentet
31.03.1999 - 20.07.1999
Efterträdare: Mirja Ryynänen /cent
01.10.2000 -
Företrädare: Jorma Huuhtanen /cent