Markku Rossi Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.03.1991–23.03.1995, 31.03.1999–20.07.1999, 01.10.2000–

Namn: Rossi, Markku
Telefon: 09 432 3056
E-post: markku.rossi@riksdagen.fi
Webbplats: www.markkurossi.net
Yrke / titel: chefredaktör
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Tidigare valkrets: Kuopio läns valkrets 22.03.1991 - 23.03.1995
Kuopio valkrets 31.03.1999 - 20.07.1999
Kuopio valkrets 01.10.2000 - 18.03.2003
Norra Savolax valkrets 19.03.2003 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015–
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Ekonomiutskottet (ersättare) 10.05.2017–
Framtidsutskottet (ersättare) 19.06.2018–
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 11.04.1991–23.03.1995, (medlem) 19.12.2000–18.03.2003, (medlem) 03.05.2011–29.06.2011, (Vice ordförande) 05.05.2015–08.06.2015 (Trafikutskottet) –28.02.2003
Försvarsutskottet (medlem) 11.04.1991–17.09.1993, (ersättare) 06.10.2000–18.03.2003, (ersättare) 03.04.2007–02.05.2007
Lagutskottet (medlem) 24.09.1993–23.03.1995, (medlem) 03.11.2009–05.03.2010, (ersättare) 20.04.2010–19.04.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 07.04.1999–20.07.1999, (medlem) 06.10.2000–02.05.2007, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 02.04.2003–25.04.2003, (medlem) 29.04.2003–20.03.2007, (medlem) 03.05.2007–19.04.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Trafikdelegationen (medlem) 08.04.2003–20.03.2007, (medlem) 04.05.2007–19.04.2011, (medlem) 01.09.2011–21.04.2015
Bostads- och miljödelegationen (adjungerad medlem) 08.04.2003–05.05.2003
Säkerhets- och försvarsdelegationen (medlem) 06.05.2003–20.03.2007
Miljöutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 04.05.2007–19.04.2011, (medlem) 01.09.2011–21.04.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 06.03.2009–12.02.2010
Utrikesutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Revisionsutskottet (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (adjungerad medlem) 01.09.2011–21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Elektorerna (medlem) 09.04.1991–23.03.1995
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 11.04.1991–23.03.1995
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 07.04.1999–20.07.1999, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Riksdagens lönedelegation (ersättare) 16.04.1991–29.02.1992
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 01.10.2000 –
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 22.03.1991–23.03.1995
Centerns riksdagsgrupp 31.03.1999–20.07.1999
Uppdrag i riksdagsgruppen: arbetsutskottetCenterns riksdagsgrupp (medlem) 04.02.2010–
Riksdagsledamot: 31.03.1999 - 20.07.1999
Företrädare: Mirja Ryynänen /cent
ersättare i Europaparlamentet
31.03.1999 - 20.07.1999
Efterträdare: Mirja Ryynänen /cent
01.10.2000 -
Företrädare: Jorma Huuhtanen /cent