Olavi Ala-Nissilä Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.03.1991 - 28.02.2006, 22.04.2015 -

Namn: Ala-Nissilä, Olavi
Telefon: 09 432 3006
E-post: olavi.ala-nissila@riksdagen.fi
Webbplats: olaviala-nissila.net
Yrke / titel: ekonomie magister, f.d. CGR-revisor
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Åbo läns södra valkrets 22.03.1991 - 23.03.1999
Egentliga Finlands valkrets 24.03.1999 - 28.02.2006
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 05.10.2016 -
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Skattedelegationen (medlem) 10.02.2017 - , (Ordförande) 10.02.2017 - 31.12.2017
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Revisionsutskottet (Vice ordförande) 09.06.2015 -
Kommunikationsutskottet (medlem) 19.06.2018 -
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2016 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 02.04.2003 - 28.02.2006
Lagutskottet (medlem) 11.04.1991 - 10.05.1991, (ersättare) 14.05.1991 - 23.03.1995
Kulturutskottet (medlem) 11.04.1991 - 10.05.1991
Finansutskottet (ersättare) 10.05.1991 - 23.03.1995, (medlem) 05.04.1995 - 28.02.2006, (Ordförande) 02.04.2003 - 28.02.2006, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.04.1995 - 25.04.1995
Skattedelegationen (medlem) 08.04.2003 - 28.02.2006
Trafikdelegationen (medlem) 08.04.2003 - 28.02.2006
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 18.06.2018
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 16.02.2017
Stora utskottet (ersättare) 26.02.2016 - 04.10.2016
Finlands Banks revisorer (medlem) 01.01.1991 - 05.10.1993
Justeringsmännen (medlem) 09.04.1991 - 23.03.1995, (Ordförande) 11.04.1991 - 23.03.1995
Statsrevisorerna (ersättare) 01.01.1992 - 31.12.1995
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 24.09.1993 - 07.05.1999, (medlem) 11.05.1999 - 07.03.2006, (Ordförande) 16.05.2003 - 07.03.2006, (medlem) 09.06.2015 - 09.05.2017
Ordinarie bankfullmäktige (andra ersättare) 24.09.1993 - 29.11.1993, (första ersättare) 30.11.1993 - 04.04.1995, (medlem) 05.04.1995 - 06.04.1999, (andra ersättare) 07.04.1999 - 07.05.1999, (medlem) 11.05.1999 - 29.02.2000
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 13.01.1995 - 08.09.1995
Finlands delegation i den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet (ersättare) 13.09.2005 - 28.02.2006
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 22.03.1991 - 28.02.2006
Riksdagsledamot: 22.03.1991 - 28.02.2006
Efterträdare: Mauri Salo /cent
Utsetts till ledamot av Europeiska revisionsrätten