Olavi Ala-Nissilä Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.03.1991–28.02.2006, 22.04.2015–

Namn: Ala-Nissilä, Olavi
Telefon: 09 432 3006
E-post: olavi.ala-nissila@riksdagen.fi
Webbplats: olaviala-nissila.net
Yrke / titel: ekonomie magister, f.d. CGR-revisor
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 22.04.2015–
Tidigare valkrets: Åbo läns södra valkrets 22.03.1991 - 23.03.1999
Egentliga Finlands valkrets 24.03.1999 - 28.02.2006
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 05.10.2016–
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Skattedelegationen (medlem) 10.02.2017–, (Ordförande) 10.02.2017–31.12.2017
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Revisionsutskottet (Vice ordförande) 09.06.2015–
Kommunikationsutskottet (medlem) 19.06.2018–
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2016–31.12.2019
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 02.04.2003–28.02.2006
Lagutskottet (medlem) 11.04.1991–10.05.1991, (ersättare) 14.05.1991–23.03.1995
Kulturutskottet (medlem) 11.04.1991–10.05.1991
Finansutskottet (ersättare) 10.05.1991–23.03.1995, (medlem) 05.04.1995–28.02.2006, (Ordförande) 02.04.2003–28.02.2006, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015 (Statsutskottet) –18.12.1999
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.04.1995–25.04.1995
Skattedelegationen (medlem) 08.04.2003–28.02.2006
Trafikdelegationen (medlem) 08.04.2003–28.02.2006
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 05.05.2015–18.06.2018
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015–16.02.2017
Stora utskottet (ersättare) 26.02.2016–04.10.2016
Finlands Banks revisorer (medlem) 01.01.1991–05.10.1993
Justeringsmännen (medlem) 09.04.1991–23.03.1995, (Ordförande) 11.04.1991–23.03.1995
Statsrevisorerna (ersättare) 01.01.1992–31.12.1995
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 24.09.1993–07.05.1999, (medlem) 11.05.1999–07.03.2006, (Ordförande) 16.05.2003–07.03.2006, (medlem) 09.06.2015–09.05.2017
Ordinarie bankfullmäktige (andra ersättare) 24.09.1993–29.11.1993, (första ersättare) 30.11.1993–04.04.1995, (medlem) 05.04.1995–06.04.1999, (andra ersättare) 07.04.1999–07.05.1999, (medlem) 11.05.1999–29.02.2000
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 13.01.1995–08.09.1995
Finlands delegation i den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet (ersättare) 13.09.2005–28.02.2006
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 –
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 22.03.1991–28.02.2006
Riksdagsledamot: 22.03.1991 - 28.02.2006
Efterträdare: Mauri Salo /cent
Utsetts till ledamot av Europeiska revisionsrätten