Annika Lapintie Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1995 -

Namn: Lapintie, Annika
Telefon: 09 432 3156
E-post: annika.lapintie@riksdagen.fi
Webbplats: www.annikalapintie.net
Yrke / titel: vicehäradshövding, jurist, Åbo arbetskraftsdistrikt
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 24.03.1999 -
Tidigare valkrets: Åbo läns södra valkrets 24.03.1995 - 23.03.1999
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015 -
Grundlagsutskottet (Ordförande) 05.05.2015 -
Forum för internationella frågor (medlem) 10.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 05.04.1995 - 18.03.2003
Kulturutskottet (medlem) 05.04.1995 - 15.11.1996
Framtidsutskottet (ersättare) 27.02.1996 - 23.03.1999
Stora utskottet (medlem) 20.11.1996 - 23.03.1999, (Vice ordförande) 30.06.2011 - 03.04.2014
Utrikesutskottet (ersättare) 20.11.1996 - 23.03.1999, (medlem) 03.04.2007 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 25.06.2015, (medlem) 08.09.2016 - 22.09.2016
Arbetspolitiska utskottet (ersättare) 07.04.1999 - 14.09.1999
Kommunikationsutskottet (medlem) 23.04.1999 - 18.03.2003, (Vice ordförande) 27.04.1999 - 18.03.2003, (ersättare) 02.04.2003 - 20.03.2007
Grundlagsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 20.03.2007, (ersättare) 03.04.2007 - 19.04.2011
Stora utskottets arbetsdelegation (Vice ordförande) 01.07.2011 - 03.04.2014
Elektorerna (medlem) 31.03.1995 - 23.03.1999, (ersättare) 06.04.1999 - 29.02.2000
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 05.04.1995 - 15.11.1996, (medlem) 20.11.1996 - 23.03.1999
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 07.04.1999 - 02.05.2007
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 24.03.1995 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Vänsterförbundets riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 19.09.2002 - 30.05.2006
Vänsterförbundets riksdagsgrupp (ordförande) 31.05.2006 - 22.04.2015
Vänsterförbundets riksdagsgrupp kommitté (ordförande) 25.08.2011 - 22.04.2015