Päivi Räsänen Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  24.03.1995–

Namn: Räsänen, Päivi
Telefon: 09 432 3065
E-post: paivi.rasanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.paivirasanen.fi
Yrke / titel: läkare, medicine licentiat
Valkrets: Tavastlands valkrets 24.03.1999–
Tidigare valkrets: Tavastehus läns södra valkrets 24.03.1995 - 23.03.1999
Riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 25.09.2015–
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Försvarsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 29.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (medlem) 05.04.1995–06.02.1997, (medlem) 10.02.1998–23.03.1999
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 05.04.1995–23.03.1999, (medlem) 07.04.1999–18.03.2003, (medlem) 03.04.2007–19.04.2011
Utrikesutskottet (ersättare) 07.04.1999–18.03.2003, (ersättare) 03.04.2007–19.04.2011
Framtidsutskottet (medlem) 02.04.2003–20.03.2007
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007
Lagutskottet (ersättare) 06.02.2004–20.03.2007
Finansutskottet (medlem) 03.05.2011–22.06.2011
Elektorerna (ersättare) 31.03.1995–23.03.1999
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 04.04.2007–02.05.2007, (ersättare) 10.06.2011–29.06.2011
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 01.06.2007–31.05.2011
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 30.05.2007–19.04.2011
Riksdagsgrupp: Kristdemokratiska riksdagsgruppen 24.03.1995 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Kristdemokratiska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 17.09.2015–
Kristdemokratiska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 27.03.1995–18.03.2003
Kristdemokratiska riksdagsgruppen (ordförande) 20.03.2003–06.10.2004
Regeringsmedlemskap
Minister: inrikesminister (Katainen) 22.06.2011–31.12.2013
inrikesminister (Katainen) 01.01.2014–23.06.2014
inrikesminister (Stubb) 24.06.2014–28.05.2015