Kari Uotila Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1995 - 20.03.2007, 10.09.2008 -

Namn: Uotila, Kari
Telefon: 09 432 3172
E-post: kari.uotila@riksdagen.fi
Webbplats: www.kariuotila.fi
Yrke / titel: plåtslagare
Valkrets: Nylands valkrets 10.09.2008 -
Tidigare valkrets: Nylands läns valkrets 24.03.1995 - 23.03.1999
Nylands valkrets 24.03.1999 - 20.03.2007
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Skattedelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Jordbruksdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 29.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 05.04.1995 - 23.03.1999, (medlem) 07.04.1999 - 20.03.2007, (medlem) 03.05.2011 - 08.06.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 05.04.1995 - 25.04.1995
Kulturutskottet (ersättare) 28.04.1995 - 23.03.1999
Stora utskottet (medlem) 20.11.1996 - 23.03.1999, (ersättare) 07.04.1999 - 24.03.2000, (medlem) 29.03.2000 - 03.10.2000, (ersättare) 06.10.2000 - 17.06.2002, (medlem) 18.06.2002 - 20.03.2007, (ersättare) 23.09.2008 - 19.04.2011
Trafikdelegationen (medlem) 08.04.2003 - 20.03.2007, (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Bostads- och miljödelegationen (Ordförande) 08.04.2003 - 20.03.2007, (adjungerad medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Revisionsutskottet (medlem) 23.09.2008 - 19.04.2011
Framtidsutskottet (ersättare) 23.09.2008 - 19.04.2011
Lagutskottet (medlem) 09.09.2009 - 19.04.2011
Skattedelegationen (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Elektorerna (medlem) 31.03.1995 - 23.03.1999
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 23.04.1999 - 25.04.2003
Ordinarie bankfullmäktige (andra ersättare) 23.04.1999 - 29.02.2000
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 23.09.2008 - 19.04.2011
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 15.09.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 10.09.2008 -
Tidigare riksdagsgrupper: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 24.03.1995 - 20.03.2007
Uppdrag i riksdagsgruppen: Vänsterförbundets riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 31.05.2006 - 20.03.2007
Riksdagsledamot: 10.09.2008 -
Företrädare: Claes Andersson /vänst