Tuula Haatainen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  19.11.1996 - 11.09.2007, 22.04.2015 -

Namn: Haatainen, Tuula
Telefon: 09 432 3026
E-post: tuula.haatainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.tuulahaatainen.fi
Yrke / titel: politices magister, sjukskötare
Valkrets: Helsingfors valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Helsingfors stads valkrets 19.11.1996 - 23.03.1999
Helsingfors valkrets 24.03.1999 - 11.09.2007
Riksdagsuppdrag: Presidiet (Andre vice talman) 05.02.2018 -
Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2015 - , (Andre vice talman) 05.02.2018 -
Kanslikommissionen (Andre vice talman) 05.02.2018 -
Riksrätten (medlem) 01.01.2012 - 31.12.2019
Forum för internationella frågor (medlem) 10.06.2015 - , (Andre vice talman) 05.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 02.04.2003 - 16.04.2003
Framtidsutskottet (ersättare) 20.11.1996 - 23.03.1999
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 20.11.1996 - 18.03.2003
Miljöutskottet (ersättare) 20.11.1996 - 23.03.1999
Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.1997 - 23.03.1999
Stora utskottet (ersättare) 07.04.1999 - 10.06.2002, (medlem) 11.06.2002 - 16.04.2003, (medlem) 03.05.2007 - 11.09.2007, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 07.04.1999 - 16.04.2003, (Ordförande) 02.04.2003 - 16.04.2003, (Ordförande) 09.06.2015 - 13.02.2018
Finansutskottet (medlem) 03.05.2007 - 11.09.2007, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och arbetsdelegationen (Ordförande) 04.05.2007 - 11.09.2007
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 04.05.2007 - 11.09.2007
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 13.02.2018
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 11.02.1997 - 06.04.1999, (medlem) 07.04.1999 - 18.03.2003
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (andra ersättare) 07.04.1999 - 01.04.2003, (ersättare) 03.05.2007 - 11.09.2007
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 -
Tidigare riksdagsgrupper: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 19.11.1996 - 11.09.2007
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 20.03.2003 - 17.04.2003
Riksdagsledamot: 19.11.1996 - 11.09.2007
Företrädare: Reino Paasilinna /sd
19.11.1996 - 11.09.2007
Efterträdare: Jacob Söderman /sd
vald till bitr. stadsdirektör i Helsingfors
Regeringsmedlemskap
Minister: undervisningsminister (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003
undervisningsminister (Vanhanen) 24.06.2003 - 23.09.2005
social- och hälsovårdsminister (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007