Tuula Haatainen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  19.11.1996–11.09.2007, 22.04.2015–

Namn: Haatainen, Tuula
Telefon: 09 432 3026
E-post: tuula.haatainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.tuulahaatainen.fi
Yrke / titel: politices magister, sjukskötare
Valkrets: Helsingfors valkrets 22.04.2015–
Tidigare valkrets: Helsingfors stads valkrets 19.11.1996 - 23.03.1999
Helsingfors valkrets 24.03.1999 - 11.09.2007
Riksdagsuppdrag: Riksrätten (medlem) 01.01.2012–31.12.2019
Tidigare riksdagsuppdrag: Presidiet (Andre vice talman) 05.02.2018–16.04.2019
Talmanskonferensen (medlem) 02.04.2003–16.04.2003, (medlem) 09.06.2015–16.04.2019, (Andre vice talman) 05.02.2018–16.04.2019
Kanslikommissionen (Andre vice talman) 05.02.2018–16.04.2019
Framtidsutskottet (ersättare) 20.11.1996–23.03.1999
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 20.11.1996–18.03.2003 (Arbetspolitiska utskottet) –29.02.2000, (Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet) 01.03.2000–28.02.2003
Miljöutskottet (ersättare) 20.11.1996–23.03.1999
Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.1997–23.03.1999
Stora utskottet (ersättare) 07.04.1999–10.06.2002, (medlem) 11.06.2002–16.04.2003, (medlem) 03.05.2007–11.09.2007, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 07.04.1999–16.04.2003, (Ordförande) 02.04.2003–16.04.2003, (Ordförande) 09.06.2015–13.02.2018
Finansutskottet (medlem) 03.05.2007–11.09.2007, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och arbetsdelegationen (Ordförande) 04.05.2007–11.09.2007
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 04.05.2007–11.09.2007
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 09.06.2015–13.02.2018
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 11.02.1997–06.04.1999, (medlem) 07.04.1999–18.03.2003
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (andra ersättare) 07.04.1999–01.04.2003, (ersättare) 03.05.2007–11.09.2007
Forum för internationella frågor (medlem) 10.06.2015–16.04.2019, (Andre vice talman) 05.02.2018–16.04.2019
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 22.04.2015 –
Tidigare riksdagsgrupper: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 19.11.1996–11.09.2007
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 20.03.2003–17.04.2003
Riksdagsledamot: 19.11.1996 - 11.09.2007
Företrädare: Reino Paasilinna /sd
19.11.1996 - 11.09.2007
Efterträdare: Jacob Söderman /sd
vald till bitr. stadsdirektör i Helsingfors
Regeringsmedlemskap:
Minister: undervisningsminister (Jäätteenmäki) 17.04.2003–23.06.2003
undervisningsminister (Vanhanen) 24.06.2003–23.09.2005
social- och hälsovårdsminister (Vanhanen) 24.09.2005–18.04.2007