Niilo Keränen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1999 - 18.03.2003, 22.04.2015 -

Namn: Keränen, Niilo
Telefon: 09 432 3064
E-post: niilo.keranen@riksdagen.fi
Webbplats: www.niilokeranen.com
Yrke / titel: medicinalråd, författare
Valkrets: Uleåborgs valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Uleåborgs valkrets 24.03.1999 - 18.03.2003
Riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 15.09.2015 -
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015 - , (Vice ordförande) 29.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 07.04.1999 - 18.03.2003
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 07.04.1999 - 18.03.2003, (medlem) 09.06.2015 - 27.04.2018
Framtidsutskottet (ersättare) 23.04.1999 - 29.02.2000, (ersättare) 03.03.2000 - 17.10.2001
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Revisionsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Elektorerna (medlem) 06.04.1999 - 29.02.2000
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 07.04.1999 - 02.05.2007
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1999 - 18.03.2003