Mika Lintilä Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1999 -

Namn: Lintilä, Mika
Telefon: 09 432 3080
E-post: mika.lintila@riksdagen.fi
Webbplats: www.mikalintila.fi
Yrke / titel: förvaltningskandidat
Valkrets: Vasa valkrets 24.03.1999 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Ekonomiutskottet (medlem) 07.04.1999 - 18.03.2003, (medlem) 09.06.2015 - 28.12.2016
Framtidsutskottet (ersättare) 23.04.1999 - 29.02.2000, (ersättare) 03.03.2000 - 15.03.2002, (medlem) 19.03.2002 - 18.03.2003, (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 28.11.2000 - 04.09.2001, (ersättare) 02.04.2003 - 25.04.2003, (medlem) 29.04.2003 - 20.03.2007, (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 28.12.2016
Förvaltningsutskottet (ersättare) 02.04.2003 - 08.09.2006, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 02.04.2003 - 25.04.2003
Förvaltnings- och granskningsdelegationen (medlem) 08.04.2003 - 20.03.2007
Skattedelegationen (medlem) 08.04.2003 - 20.03.2007, (Ordförande) 04.05.2007 - 19.04.2011, (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015, (Ordförande) 11.09.2015 - 28.12.2016
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 08.04.2003 - 05.05.2003, (medlem) 06.05.2003 - 20.03.2007
Utrikesutskottet (ersättare) 29.04.2003 - 27.05.2003, (ersättare) 03.05.2007 - 29.04.2008
Grundlagsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 04.05.2007 - 19.04.2011, (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Stora utskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Revisionsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 28.12.2016
Elektorerna (medlem) 06.04.1999 - 29.02.2000
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 07.04.1999 - 18.03.2003, (ersättare) 29.04.2003 - 20.03.2007, (ersättare) 09.06.2015 - 09.02.2017
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2000 - 31.12.2007
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 14.04.2000 - 02.05.2007, (Ordförande) 30.11.2004 - 02.05.2007, (medlem) 30.06.2011 - 15.02.2017
Statsrevisorerna (ersättare) 01.01.2004 - 20.03.2007
Finlands Banks revisorer (ersättare) 01.01.2004 - 31.12.2006
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 30.06.2011 - 12.03.2015, (Vice ordförande) 21.09.2011 - 12.03.2015
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 29.06.2015 - 20.03.2017
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1999 -
Regeringsmedlemskap
Minister: näringsminister (Sipilä) 29.12.2016 -