Mika Lintilä Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1999–

Namn: Lintilä, Mika
Telefon: 09 432 3080
E-post: mika.lintila@riksdagen.fi
Webbplats: www.mikalintila.fi
Yrke / titel: förvaltningskandidat
Valkrets: Vasa valkrets 24.03.1999–
Tidigare riksdagsuppdrag: Ekonomiutskottet (medlem) 07.04.1999–18.03.2003, (medlem) 09.06.2015–28.12.2016
Framtidsutskottet (ersättare) 23.04.1999–29.02.2000, (ersättare) 03.03.2000–15.03.2002, (medlem) 19.03.2002–18.03.2003, (ersättare) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 28.11.2000–04.09.2001, (ersättare) 02.04.2003–25.04.2003, (medlem) 29.04.2003–20.03.2007, (medlem) 03.05.2007–19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–28.12.2016
Förvaltningsutskottet (ersättare) 02.04.2003–08.09.2006, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 02.04.2003–25.04.2003
Förvaltnings- och granskningsdelegationen (medlem) 08.04.2003–20.03.2007
Skattedelegationen (medlem) 08.04.2003–20.03.2007, (Ordförande) 04.05.2007–19.04.2011, (medlem) 01.09.2011–21.04.2015, (Ordförande) 11.09.2015–28.12.2016
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 08.04.2003–05.05.2003, (medlem) 06.05.2003–20.03.2007
Utrikesutskottet (ersättare) 29.04.2003–27.05.2003, (ersättare) 03.05.2007–29.04.2008
Grundlagsutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 04.05.2007–19.04.2011, (medlem) 01.09.2011–21.04.2015 (Handels- och industridelegationen) –03.02.2008
Stora utskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Revisionsutskottet (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.09.2015–28.12.2016
Elektorerna (medlem) 06.04.1999–29.02.2000
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 07.04.1999–18.03.2003, (ersättare) 29.04.2003–20.03.2007, (ersättare) 09.06.2015–09.02.2017
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2000–31.12.2007
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 14.04.2000–02.05.2007, (Ordförande) 30.11.2004–02.05.2007, (medlem) 30.06.2011–15.02.2017
Statsrevisorerna (ersättare) 01.01.2004–20.03.2007
Finlands Banks revisorer (ersättare) 01.01.2004–31.12.2006
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 03.05.2007–29.06.2011
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 30.06.2011–12.03.2015, (Vice ordförande) 21.09.2011–12.03.2015
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 29.06.2015–20.03.2017
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1999 –
Regeringsmedlemskap
Minister: näringsminister (Sipilä) 29.12.2016–