Antti Rantakangas Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1999–

Namn: Rantakangas, Antti
Telefon: 09 432 3147
E-post: antti.rantakangas@riksdagen.fi
Webbplats: www.rantakangas.fi
Yrke / titel: agrolog
Valkrets: Uleåborgs valkrets 24.03.1999–
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 05.05.2015–
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 30.06.2010–19.04.2011
Förvaltningsutskottet (ersättare) 07.04.1999–18.03.2003, (medlem) 29.06.2010–19.04.2011, (Ordförande) 30.06.2010–19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 07.04.1999–20.03.2007, (medlem) 03.05.2007–10.09.2010, (Vice ordförande) 04.05.2007–10.09.2010
Miljöutskottet (ersättare) 07.04.1999–18.03.2003, (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Stora utskottet (ersättare) 02.04.2003–02.12.2003
Försvarsutskottet (medlem) 02.04.2003–02.05.2007
Utrikesutskottet (Vice ordförande) 03.04.2007–02.05.2007
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2007–02.05.2007
Finansutskottet (ersättare) 03.05.2007–19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 04.05.2007–19.04.2011, (Ordförande) 01.07.2013–21.04.2015
Jordbruksdelegationen (medlem) 04.05.2007–19.04.2011, (adjungerad medlem) 01.09.2011–21.04.2015
Lagutskottet (ersättare) 22.09.2009–19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011–05.11.2013, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Kulturutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Framtidsutskottet (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 01.09.2011–30.06.2013
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 01.09.2011–21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Grön tillväxt (medlem) 14.12.2011–06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011–06.03.2015
Justeringsmännen (Ordförande) 06.04.1999–29.02.2000
Forum för internationella frågor (medlem) 30.06.2010–19.04.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1999 –