Antti Rantakangas Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  24.03.1999 -

Namn: Rantakangas, Antti
Telefon: 09 432 3147
E-post: antti.rantakangas@riksdagen.fi
Webbplats: www.rantakangas.fi
Yrke / titel: agrolog
Valkrets: Uleåborgs valkrets 24.03.1999 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Förvaltningsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 30.06.2010 - 19.04.2011
Förvaltningsutskottet (ersättare) 07.04.1999 - 18.03.2003, (medlem) 29.06.2010 - 19.04.2011, (Ordförande) 30.06.2010 - 19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 07.04.1999 - 20.03.2007, (medlem) 03.05.2007 - 10.09.2010, (Vice ordförande) 04.05.2007 - 10.09.2010
Miljöutskottet (ersättare) 07.04.1999 - 18.03.2003, (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Stora utskottet (ersättare) 02.04.2003 - 02.12.2003
Försvarsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 02.05.2007
Utrikesutskottet (Vice ordförande) 03.04.2007 - 02.05.2007
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007
Finansutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 04.05.2007 - 19.04.2011, (Ordförande) 01.07.2013 - 21.04.2015
Jordbruksdelegationen (medlem) 04.05.2007 - 19.04.2011, (adjungerad medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Lagutskottet (ersättare) 22.09.2009 - 19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 05.11.2013, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kulturutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Framtidsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 01.09.2011 - 30.06.2013
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Grön tillväxt (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Justeringsmännen (Ordförande) 06.04.1999 - 29.02.2000
Forum för internationella frågor (medlem) 30.06.2010 - 19.04.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 24.03.1999 -