Harry Wallin Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  24.03.1999–20.03.2007, 04.07.2014–

Namn: Wallin, Harry
Telefon: 09 432 3057
E-post: harry.wallin@riksdagen.fi
Yrke / titel: lokförare, kommunalråd
Valkrets: Vasa valkrets 04.07.2014–
Tidigare valkrets: Vasa valkrets 24.03.1999 - 20.03.2007
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 11.06.2015–
Jordbruksdelegationen (Ordförande) 11.09.2015–
Trafikdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 07.04.1999–20.03.2007 (Trafikutskottet) –28.02.2003
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 07.04.1999–18.03.2003, (Vice ordförande) 02.04.2003–20.03.2007, (ersättare) 09.09.2014–21.04.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 07.04.1999–22.04.1999, (medlem) 23.04.1999–29.02.2000, (medlem) 27.10.2000–18.03.2003
Lagutskottet (medlem) 03.03.2000–25.10.2000, (medlem) 03.05.2002–17.12.2002, (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007
Framtidsutskottet (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007
Stora utskottet (ersättare) 17.09.2004–20.03.2007
Grundlagsutskottet (medlem) 03.09.2014–08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 04.09.2014–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 03.10.2014–21.04.2015
Skattedelegationen (medlem) 03.10.2014–21.04.2015
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 03.10.2014–21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 09.02.2018–14.06.2018, (medlem) 15.06.2018–07.09.2018
Elektorerna (ersättare) 06.04.1999–29.02.2000
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 11.06.2002–07.02.2005, (medlem) 08.02.2005–20.03.2007
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 04.07.2014 –
Tidigare riksdagsgrupper: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 24.03.1999–20.03.2007
Riksdagsledamot: 04.07.2014 -
Företrädare: Miapetra Kumpula-Natri /sd
Miapetra Kumpula-Natri valts in i Europaparlamentet