Antti Kaikkonen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003–

Namn: Kaikkonen, Antti
Telefon: 09 432 3160
E-post: antti.kaikkonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.anttikaikkonen.fi
Yrke / titel: riksdagsledamot, politices kandidat
Valkrets: Nylands valkrets 19.03.2003–
Riksdagsuppdrag: Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 10.05.2017–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 10.06.2015–06.09.2016
Utrikesutskottet (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007, (medlem) 03.05.2007–18.09.2009, (medlem) 16.02.2010–10.09.2010, (ersättare) 15.09.2010–19.04.2011, (ersättare) 09.09.2014–21.04.2015, (medlem) 05.05.2015–13.09.2016, (Ordförande) 09.06.2015–06.09.2016, (ersättare) 14.09.2016–16.04.2019
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.04.2003–08.09.2004
Miljöutskottet (medlem) 02.04.2003–20.03.2007, (ersättare) 03.05.2007–21.09.2009, (medlem) 22.09.2009–19.04.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Stora utskottet (medlem) 09.09.2004–20.03.2007, (Vice ordförande) 10.09.2004–20.03.2007, (ersättare) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 03.05.2007–02.05.2013, (Vice ordförande) 04.05.2007–02.05.2013
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 06.03.2009–18.09.2009
Ekonomiutskottet (Vice ordförande) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 03.05.2013–21.04.2015
Stora utskottets arbetsdelegation (Vice ordförande) 09.05.2007–19.04.2011, (Vice ordförande) 01.07.2011–02.05.2013
Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Försvarsutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 02.04.2003–28.04.2003
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 29.04.2003–03.10.2003, (medlem) 09.09.2004–21.04.2015, (Vice ordförande) 16.02.2006–19.04.2011
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007–03.11.2009, (Vice ordförande) 22.05.2007–03.11.2009
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 17.09.2015–21.09.2016, (Vice ordförande) 22.09.2015–21.09.2016
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 09.05.2003–19.04.2011, (Ordförande) 30.08.2005–20.03.2007, (Ordförande) 09.10.2007–17.04.2008
Forum för internationella frågor (medlem) 21.04.2006–20.03.2007, (medlem) 09.10.2007–17.04.2008, (medlem) 10.06.2015–06.09.2016
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (ordförande) 21.06.2016–