Antti Kaikkonen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Kaikkonen, Antti
Telefon: 09 432 3160
E-post: antti.kaikkonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.anttikaikkonen.fi
Yrke / titel: riksdagsledamot, politices kandidat
Valkrets: Nylands valkrets 19.03.2003 -
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (ersättare) 14.09.2016 -
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 10.05.2017 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 10.06.2015 - 06.09.2016
Utrikesutskottet (ersättare) 02.04.2003 - 20.03.2007, (medlem) 03.05.2007 - 18.09.2009, (medlem) 16.02.2010 - 10.09.2010, (ersättare) 15.09.2010 - 19.04.2011, (ersättare) 09.09.2014 - 21.04.2015, (medlem) 05.05.2015 - 13.09.2016, (Ordförande) 09.06.2015 - 06.09.2016
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 08.09.2004
Miljöutskottet (medlem) 02.04.2003 - 20.03.2007, (ersättare) 03.05.2007 - 21.09.2009, (medlem) 22.09.2009 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Stora utskottet (medlem) 09.09.2004 - 20.03.2007, (Vice ordförande) 10.09.2004 - 20.03.2007, (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 03.05.2007 - 02.05.2013, (Vice ordförande) 04.05.2007 - 02.05.2013
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 06.03.2009 - 18.09.2009
Ekonomiutskottet (Vice ordförande) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 03.05.2013 - 21.04.2015
Stora utskottets arbetsdelegation (Vice ordförande) 09.05.2007 - 19.04.2011, (Vice ordförande) 01.07.2011 - 02.05.2013
Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Försvarsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 02.04.2003 - 28.04.2003
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 29.04.2003 - 03.10.2003, (medlem) 09.09.2004 - 21.04.2015, (Vice ordförande) 16.02.2006 - 19.04.2011
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007 - 03.11.2009, (Vice ordförande) 22.05.2007 - 03.11.2009
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 17.09.2015 - 21.09.2016, (Vice ordförande) 22.09.2015 - 21.09.2016
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 09.05.2003 - 19.04.2011, (Ordförande) 30.08.2005 - 20.03.2007, (Ordförande) 09.10.2007 - 17.04.2008
Forum för internationella frågor (medlem) 21.04.2006 - 20.03.2007, (medlem) 09.10.2007 - 17.04.2008, (medlem) 10.06.2015 - 06.09.2016
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (ordförande) 21.06.2016 -