Esko Kiviranta Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003–

Namn: Kiviranta, Esko
Telefon: 09 432 3158
E-post: esko.kiviranta@riksdagen.fi
Webbplats: www.eskokiviranta.fi
Yrke / titel: vicehäradshövding, agronomie- och forstmagister
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 19.03.2003–
Riksdagsuppdrag: Finlands Banks revisorer (medlem) 01.01.2004–, (Ordförande) 19.09.2011–22.04.2015
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Grundlagsutskottet (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007, (medlem) 03.05.2007–19.04.2011
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 02.04.2003–02.05.2007, (Ordförande) 03.04.2007–02.05.2007, (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Ekonomiutskottet (ersättare) 02.04.2003–28.04.2003, (medlem) 29.04.2003–20.03.2007, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 17.09.2003–02.05.2007, (medlem) 03.05.2007–19.04.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Förvaltnings- och granskningsdelegationen (medlem) 23.09.2003–20.03.2007
Skattedelegationen (medlem) 23.09.2003–20.03.2007, (medlem) 04.05.2007–19.04.2011, (medlem) 01.09.2011–21.04.2015, (medlem) 11.09.2015–16.04.2019, (Ordförande) 01.01.2018–16.04.2019
Framtidsutskottet (medlem) 03.04.2007–02.05.2007, (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Stora utskottet (ersättare) 22.09.2009–20.09.2010, (medlem) 21.09.2010–29.06.2011
Lagutskottet (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 01.09.2011–21.04.2015
Förvaltningsutskottet (Ordförande) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 11.09.2015–16.04.2019
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 03.03.2017–16.04.2019
Finlands Banks revisorer (ersättare) 01.01.2003–31.12.2003
Riksrätten (medlem) 01.01.2008–31.12.2015
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 14.05.2003–20.03.2007, (ersättare) 15.09.2011–21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003 –