Arto Satonen Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Satonen, Arto
Telefon: 09 432 3110
E-post: arto.satonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.satonen.fi
Yrke / titel: lärare, företagare
Valkrets: Birkalands valkrets 19.03.2003 -
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 16.02.2018 -
Stora utskottet (Ordförande) 16.02.2018 -
Stora utskottets arbetsdelegation (Ordförande) 16.02.2018 -
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.10.2018 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 13.09.2016 - , (Vice ordförande) 2016 -
Forum för internationella frågor (medlem) 16.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Presidiet (Andre vice talman) 23.06.2016 - 04.02.2018
Talmanskonferensen (medlem) 04.05.2007 - 26.11.2012, (Andre vice talman) 23.06.2016 - 04.02.2018
Kanslikommissionen (medlem) 23.06.2016 - 04.02.2018, (Andre vice talman) 23.06.2016 - 04.02.2028
Grundlagsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 20.03.2007, (ersättare) 04.09.2014 - 21.04.2015, (medlem) 21.02.2018 - 02.10.2018
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 09.09.2004 - 24.10.2005, (medlem) 25.10.2005 - 19.04.2011, (Ordförande) 04.05.2007 - 19.04.2011, (ersättare) 18.10.2011 - 19.12.2012, (medlem) 19.12.2012 - 03.09.2014, (medlem) 03.10.2014 - 21.04.2015, (ersättare) 08.06.2015 - 07.09.2016
Kulturutskottet (ersättare) 14.02.2006 - 05.09.2006
Stora utskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007
Finansutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007
Lagutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.05.2007 - 03.09.2014, (medlem) 09.06.2015 - 07.09.2016
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 18.12.2012, (Ordförande) 03.05.2011 - 26.11.2012, (ersättare) 19.12.2012 - 03.09.2014, (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 07.09.2016
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 13.02.2015 - 21.04.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 30.03.2007 - 02.05.2007
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 01.03.2013 - 08.06.2015
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 12.09.2014 - 09.09.2016
Forum för internationella frågor (medlem) 20.06.2007 - 26.11.2012, (Andre vice talman) 23.06.2016 - 04.02.2018
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 19.03.2003 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Samlingspartiets riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 13.11.2012 - 22.06.2014
Samlingspartiets riksdagsgrupp (ordförande) 23.06.2014 - 20.06.2016