Kimmo Tiilikainen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Tiilikainen, Kimmo
Telefon: 09 432 3174
E-post: kimmo.tiilikainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.tiilikainen.org
Yrke / titel: forstmästare, ekoodlare
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Kymmene valkrets 19.03.2003 - 21.04.2015
Tidigare riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (ersättare) 02.04.2003 - 08.09.2004
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 02.04.2003 - 08.02.2005, (ersättare) 09.02.2005 - 13.02.2006, (medlem) 14.02.2006 - 20.03.2007
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 20.03.2007, (medlem) 22.09.2009 - 19.04.2011
Stora utskottet (medlem) 09.09.2004 - 20.03.2007, (ersättare) 03.05.2007 - 27.09.2007, (ersättare) 16.04.2008 - 21.09.2009, (medlem) 22.09.2009 - 17.09.2010, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015 - 28.05.2015
Kulturutskottet (Vice ordförande) 03.04.2007 - 02.05.2007
Miljöutskottet (medlem) 03.04.2007 - 27.09.2007, (medlem) 16.04.2008 - 18.09.2009, (ersättare) 22.09.2009 - 19.04.2011, (ersättare) 06.03.2013 - 21.04.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 03.05.2007 - 27.09.2007, (medlem) 18.02.2009 - 18.09.2009
Utrikesutskottet (ersättare) 06.05.2008 - 18.09.2009, (ersättare) 30.06.2011 - 05.03.2013, (medlem) 05.05.2015 - 28.05.2015
Framtidsutskottet (medlem) 22.09.2009 - 19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 05.09.2014, (medlem) 09.09.2014 - 29.01.2015, (ersättare) 30.01.2015 - 21.04.2015
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Finansutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Försvarsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 28.05.2015
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 07.02.2006 - 02.05.2007
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 15.05.2007 - 08.10.2007, (Ordförande) 22.05.2007 - 08.10.2007, (Ordförande) 18.04.2008 - 19.04.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 20.06.2007 - 08.10.2007, (medlem) 18.04.2008 - 19.04.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (ordförande) 20.05.2011 - 01.06.2015
Regeringsmedlemskap
Minister: miljöminister (Vanhanen II) 28.09.2007 - 10.04.2008
jordbruks- och miljöminister (Sipilä) 29.05.2015 - 04.05.2017
bostads-, energi- och miljöminister (Sipilä) 05.05.2017 -