Anneli Kiljunen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Kiljunen, Anneli
Telefon: 09 432 3123
E-post: anneli.kiljunen@riksdagen.fi
Webbplats: annelikiljunen.net
Yrke / titel: ledande socialarbetare
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Kymmene valkrets 19.03.2003 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 02.04.2003 - , (Ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015, (Vice ordförande) 03.05.2011 - 21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 08.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 03.05.2007 - , (Ordförande) 30.05.2007 - 29.06.2011, (Vice ordförande) 30.06.2011 - 08.06.2015
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 20.03.2007
Kulturutskottet (medlem) 03.04.2007 - 01.06.2012
Finansutskottet (medlem) 05.06.2012 - 08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 07.06.2012 - 21.04.2015
Jordbruksdelegationen (medlem) 07.06.2012 - 21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 29.04.2003 - 20.03.2007
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 19.03.2003 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetsutskottet (medlem) 02.02.2010 -