Tuula Väätäinen

Tuula Väätäinen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   19.03.2003–21.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:
09 432 3189
E-post:
tuula.vaatainen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
specialsjukskötare, familjeterapeut
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Försvarsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Socialdemokratiska riksdagsgruppen, arbetsutskottet (medlem) 27.06.2019–
Ledamotsassistent:
Petteri Nurmi,
Telefon: 09 432 4192, 0500 339 4365
E-post: petteri.nurmi(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster