Hannu Hoskonen

Hannu Hoskonen

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   19.03.2003–19.04.2011, 22.04.2015–

Telefon:
09 432 3079
E-post:
hannu.hoskonen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
skogsbruksingenjör
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Försvarsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Miljöutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Juha Korhonen,
Telefon: 09 432 4079
E-post: juha.korhonen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster