Markus Mustajärvi

Markus Mustajärvi

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   19.03.2003–

Telefon:
09 432 3133
E-post:
markus.mustajarvi(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
magister i samhällsvetenskaper, skogsbruksingenjör
Valkrets:
Lapplands valkrets 19.03.2003–
Riksdagsuppdrag:
Utrikesutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015–
Underrättelsetillsynsutskottet (medlem) 26.06.2019–
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 18.06.2019–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 05.11.2019–
Ledamotsassistent:
Taneli Hämäläinen,
Telefon: 09 432 4043, 050 574 1357
E-post: taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster