Markus Mustajärvi Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003 - 22.04.2015, 23.04.2015 -

Namn: Mustajärvi, Markus
Telefon: 09 432 3133
E-post: markus.mustajarvi@riksdagen.fi
Webbplats: www.markusmustajarvi.net
Yrke / titel: magister i samhällsvetenskaper, skogsbruksingenjör
Valkrets: Lapplands valkrets 19.03.2003 -
Riksdagsuppdrag: Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 15.06.2017 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 03.05.2011 - 28.09.2011
Lagutskottet (ersättare) 02.04.2003 - 17.04.2009
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 19.04.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 11.02.2004 - 10.09.2004
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 21.04.2009 - 19.04.2011
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Välfärdsstatens hållbarhet (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 23.04.2015 -
Tidigare riksdagsgrupper: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 19.03.2003 - 30.06.2011
Riksdagsgrupp Mustajärvi 01.07.2011 - 07.09.2011
Vänstergruppens riksdagsgrupp 08.09.2011 - 22.04.2015
Uppdrag i riksdagsgruppen: Vänsterförbundets riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 24.08.2016 -
Vänstergruppens riksdagsgrupp (ordförande) 04.10.2011 - 22.04.2015