Lasse Hautala Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003–20.03.2007, 09.06.2009–

Namn: Hautala, Lasse
Telefon: 09 432 3114
E-post: lasse.hautala@riksdagen.fi
Webbplats: www.lassehautala.fi
Yrke / titel: agrolog
Valkrets: Vasa valkrets 09.06.2009–
Tidigare valkrets: Vasa valkrets 19.03.2003 - 20.03.2007
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 01.03.2018–
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 03.03.2017–
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Bostads- och miljödelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015–
Ekonomiutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 02.04.2003–20.03.2007, (medlem) 22.09.2009–12.02.2010, (ersättare) 16.02.2010–19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Lagutskottet (medlem) 02.04.2003–20.03.2007, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007, (ersättare) 15.06.2009–03.06.2010, (medlem) 04.06.2010–19.04.2011
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 15.06.2009–19.04.2011, (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 15.06.2009–18.09.2009
Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Ekonomiutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 02.04.2003–20.03.2007
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 09.06.2009 –
Tidigare riksdagsgrupper: Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003–20.03.2007
Riksdagsledamot: 09.06.2009 -
Företrädare: Susanna Haapoja /cent