Jutta Urpilainen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Urpilainen, Jutta
Telefon: 09 432 3059
E-post: jutta.urpilainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.juttaurpilainen.fi
Yrke / titel: klasslärare, pedagogie magister
Valkrets: Vasa valkrets 19.03.2003 -
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 09.02.2017 -
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 15.06.2018 -
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 29.06.2015 -
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (Ordförande) 29.06.2015 -
Forum för internationella frågor (medlem) 29.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Presidiet (Förste vice talman) 27.04.2011 - 22.06.2011
Talmanskonferensen (Förste vice talman) 27.04.2011 - 22.06.2011
Kanslikommissionen (medlem) 03.04.2007 - 14.09.2007, (Förste vice talman) 27.04.2011 - 22.06.2011
Stora utskottet (ersättare) 02.04.2003 - 20.03.2007
Kulturutskottet (medlem) 02.04.2003 - 10.09.2008
Framtidsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 02.05.2007
Lagutskottet (medlem) 29.04.2003 - 18.02.2004
Utrikesutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 10.09.2009 - 19.04.2011, (medlem) 11.06.2014 - 31.03.2016
Finansutskottet (ersättare) 03.04.2007 - 10.09.2008, (medlem) 11.09.2008 - 09.09.2009
Skattedelegationen (medlem) 04.05.2007 - 20.09.2007, (adjungerad medlem) 21.09.2007 - 10.09.2008, (medlem) 11.09.2008 - 31.03.2009, (adjungerad medlem) 01.04.2009 - 09.09.2009
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 04.05.2007 - 10.09.2008
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 02.04.2003 - 28.04.2003, (medlem) 29.04.2003 - 08.10.2003, (ersättare) 10.10.2003 - 20.03.2007
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 02.04.2003 - 02.05.2007
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 01.06.2007 - 07.09.2011, (Vice ordförande) 20.06.2007 - 31.05.2011
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 10.09.2009 - 29.06.2011, (medlem) 17.06.2014 - 08.06.2015
Finlands Banks revisorer (medlem) 16.06.2015 - 16.06.2015
Forum för internationella frågor (Förste vice talman) 27.04.2011 - 22.06.2011
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 19.03.2003 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 22.03.2007 - 12.06.2008
Socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetsutskottet (medlem) 2007 - 21.06.2011
Regeringsmedlemskap
Minister: finansminister (Katainen) 22.06.2011 - 05.06.2014