Paula Risikko Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Risikko, Paula
Telefon: 09 432 3107
E-post: paula.risikko@riksdagen.fi
Webbplats: www.paularisikko.fi
Yrke / titel: doktor i hälsovetenskaper
Valkrets: Vasa valkrets 19.03.2003 -
Riksdagsuppdrag: Presidiet (Talman) 05.02.2018 -
Talmanskonferensen (Talman) 05.02.2018 -
Kanslikommissionen (Talman) 05.02.2018 -
Forum för internationella frågor (Talman) 05.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Presidiet (Andre vice talman) 29.05.2015 - 21.06.2016
Talmanskonferensen (medlem) 03.04.2007 - 18.04.2007, (Andre vice talman) 29.05.2015 - 21.06.2016
Kanslikommissionen (Andre vice talman) 29.05.2015 - 21.06.2016
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 10.02.2006, (medlem) 06.09.2006 - 20.03.2007
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 21.10.2005, (ersättare) 25.10.2005 - 10.02.2006, (ersättare) 06.09.2006 - 20.03.2007
Kulturutskottet (ersättare) 21.10.2005 - 10.02.2006
Framtidsutskottet (Ordförande) 03.04.2007 - 18.04.2007
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 31.03.2006 - 18.04.2007
Forum för internationella frågor (Andre vice talman) 29.05.2015 - 21.06.2016
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 19.03.2003 -
Regeringsmedlemskap
Minister: omsorgsminister (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010
minister i miljöministeriet (Vanhanen II) 19.04.2007 - 01.01.2008
omsorgsminister (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011
social- och hälsovårdsminister (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014
trafik- och kommunminister (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015
inrikesminister (Sipilä) 22.06.2016 - 05.02.2018