Aila Paloniemi Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Paloniemi, Aila
Telefon: 09 432 3067
E-post: aila.paloniemi@riksdagen.fi
Webbplats: www.ailapaloniemi.net
Yrke / titel: journalist, barnträdgårdslärare
Valkrets: Mellersta Finlands valkrets 19.03.2003 -
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 30.06.2011 -
Finansutskottet (medlem) 16.02.2017 -
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 17.02.2017 -
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 09.06.2015 - , (Ordförande) 09.07.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018 - , (Ordförande) 21.03.2018 -
Forum för internationella frågor (medlem) 09.07.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Kulturutskottet (medlem) 02.04.2003 - 08.09.2004, (ersättare) 09.06.2015 - 14.02.2017
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 02.04.2003 - 20.03.2007, (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 27.06.2018
Lagutskottet (ersättare) 29.04.2003 - 20.03.2007
Utrikesutskottet (medlem) 09.09.2004 - 22.03.2006, (ersättare) 23.03.2006 - 20.03.2007, (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Försvarsutskottet (Ordförande) 03.04.2007 - 02.05.2007, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 02.05.2007
Finansutskottet (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 04.05.2007 - 19.04.2011
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 04.05.2007 - 19.04.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kommunikationsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 02.04.2003 - 14.09.2004, (ersättare) 15.09.2004 - 20.03.2007
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 02.04.2003 - 29.06.2011
Riksdagsbibliotekets styrelse (medlem) 02.04.2003 - 22.02.2005
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 03.05.2007 - 19.04.2011
Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet (Ordförande) 30.06.2011 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 19.03.2003 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 06.11.2003 - 21.03.2007
Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 29.03.2007 - 06.02.2008
Centerns riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 04.02.2010 -