Jussi Niinistö Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Namn: Niinistö, Jussi
Telefon: 09 432 3134
E-post: jussi.niinisto@riksdagen.fi
Webbplats: www.jussiniinisto.fi
Yrke / titel: filosofie doktor
Valkrets: Nylands valkrets 20.04.2011 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Stora utskottet (ersättare) 03.05.2011 - 11.10.2012, (ersättare) 05.05.2015 - 28.05.2015
Försvarsutskottet (Ordförande) 03.05.2011 - 21.04.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 12.10.2012 - 21.04.2015
Förvaltningsutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015 - 28.05.2015
Riksdagsbibliotekets styrelse (Ordförande) 30.06.2011 - 08.06.2015
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 - 12.06.2017
Uppdrag i riksdagsgruppen: Sannfinländarnas riksdagsgrupp (vice ordförande) 21.04.2011 - 30.06.2011
Sannfinländarnas riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 12.06.2017
Regeringsmedlemskap
Minister: försvarsminister (Sipilä) 29.05.2015 -