Stefan Wallin Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Wallin, Stefan
Telefon: 09 432 3011
E-post: stefan.wallin@riksdagen.fi
Yrke / titel: politices magister
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 16.02.2018–
Kanslikommissionen (ersättare) 08.09.2016–
Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015–
Framtidsutskottet (medlem) 14.02.2018–, (Ordförande) 16.02.2018–
Forum för internationella frågor (medlem) 16.02.2018–
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 06.09.2012–21.04.2015, (Vice ordförande) 07.09.2012–21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 06.09.2012–21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 06.09.2012–06.03.2015
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015–10.06.2015, (ersättare) 20.11.2015–09.02.2016
Skattedelegationen (medlem) 27.11.2015–09.02.2016
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 27.11.2015–09.02.2016
Jordbruksdelegationen (adjungerad medlem) 27.11.2015–09.02.2016
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 26.05.2015–13.06.2016
Svenska riksdagsgruppen (ordförande) 14.06.2016–07.02.2018
Regeringsmedlemskap
Minister: miljöminister (Vanhanen) 01.01.2007–18.04.2007
minister i utrikesministeriet (Vanhanen) 01.01.2007–18.04.2007
kultur- och idrottsminister (Vanhanen II) 19.04.2007–21.06.2010
minister i social- och hälsovårdsministeriet (Vanhanen II) 19.04.2007–21.06.2010
kultur- och idrottsminister (Kiviniemi) 22.06.2010–21.06.2011
minister i social- och hälsovårdsministeriet (Kiviniemi) 22.06.2010–21.06.2011
försvarsminister (Katainen) 22.06.2011–04.07.2012