Eerikki Viljanen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Viljanen, Eerikki
Telefon: 09 432 3167
E-post: eerikki.viljanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.eerikki.fi
Yrke / titel: lantbruksföretagare, politisk sekreterare
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Försvarsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 19.06.2018 -
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 10.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 22.04.2015 -